Polityka Zarządzania Danymi Kart Kredytowych

GGPoker dba o ochronę prywatności i integralności wszelkich danych, które zgodziłeś się nam dostarczyć. Więcej informacji na temat zasad i procesów, które stosujemy, można znaleźć na stronie GGPoker Polityka Prywatności.

Informacje o przechowywaniu danych kart kredytowych 

W odniesieniu do wszelkich danych kart kredytowych lub innych danych dotyczących przetwarzania płatności, które przekazałeś GGPoker, jeżeli dane te są przechowywane przez platformę przetwarzania płatności GGPoker w celu ułatwienia przyszłego użytkowania, GGPoker zobowiązuje się, że te poufne informacje, będą przechowywane w najbezpieczniejszy możliwy sposób.

Jesteśmy prawnie zobowiązani do uzyskania Twojej zgody na przechowywanie tych danych przez GGPoker do przyszłego użytku. Zgodnie z polityką GGPoker nie możemy przetworzyć Twojej płatności, zanim nie wyrazisz na to zgody.

Jeżeli w dowolnym momencie chcesz usunąć zapisane dane karty ze swojego konta GGPoker, możesz wybrać tę opcję w Kasjerze GGPoker.

Jak długo będą przechowywane dane mojej karty?

Dane Twoje karty będą przechowywane maksymalnie przez osiem lat; Jak wspomniano powyżej, jeżeli w dowolnym momencie zechcesz usunąć zapisane dane karty, możesz to zrobić za pośrednictwem Kasjera GGPoker.

W jaki sposób zostaną wykorzystane dane mojej zapisanej karty?

Zapisane dane Twojej karty zostaną wykorzystane wyłącznie do ułatwienia dokonywania przyszłych transakcji zainicjowanych przez Ciebie w Kasjerze GGPoker.

Czy te warunki mogą się zmienić?

Zmiany w dozwolonym użyciu danych karty będą wymagały Twojej zgody, w związku z tym, jeżeli GGPoker będzie musiał zmienić sposób, w jaki korzystamy z przechowywanych danych karty, skontaktujemy się z Tobą, aby poinformować Cię o zmianie i poprosić o zgodę.