W ramach naszego zaangażowania w świadczenie naprawdę najwyższej jakości usług dokładamy wszelkich starań, aby Twoje żądanie wypłaty zostało przetworzone tak szybko i efektywnie, jak to możliwe.

Wszystkie wypłaty przechodzą przez procesu audytu wewnętrznego, którego celem jest zapobieganie oszustwom, praniu pieniędzy, przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu oraz spełnienia innych obowiązków prawnych i regulacyjnych. W rezultacie przetworzenie wypłat zwykle zajmuje 24 godziny, ale w niektórych przypadkach proces ten może zająć do 72 godzin.

Wszystkie twoje wygrane przekraczające $20,000 mogą zostać wypłacone w ratach po $20,000 na miesiąc kalendarzowy, jeżeli tak zdecydujemy na podstawie naszego wyłącznego uznania.

W przypadku większych wypłat GGPoker może podzielić kwotę na mniejsze wypłaty, aby ułatwić ich przeprocesowanie. W wyniku podziału wypłat na mniejsze raty, nie zostanie zwiększona żadna opłata za wypłatę środków.

Wszyscy klienci są zobowiązani do zweryfikowania swojej tożsamości po utworzeniu konta gracza. Jeżeli kwota wypłaty przekracza 3,000 (lub równowartość w innej walucie) miesięcznie, musimy poprosić o dodatkowe wyjaśnienia i/lub dokumentu w celu identyfikacji klienta, metody płatności, źródła finansowania lub majątku i/lub innych niezbędnych informacje, które uważamy za stosowne, aby wypełnić nasze zobowiązania prawne i wymogi regulacyjne.

Standardowe dokumenty weryfikacyjne

  • Dokument tożsamości ze zdjęciem: Wymagana jest kopia aktualnego dowodu tożsamości ze zdjęciem. Dokument ten może mieć formę skanu paszportu, prawa jazdy lub dowodu osobistego. W szczególności jest to strona ze zdjęciem dokumentu tożsamości, której potrzebujemy do naszych kontroli weryfikacyjnych. Upewnij się, że Twoje imię i nazwisko, zdjęcie oraz podpis są widoczne na dokumencie.
  • Karty Kredytowe / Debetowe: Kopia przedniej i tylnej strony karty kredytowej / debetowej wykorzystanej do zasilenia konta. Upewnij się, że wszystkie szczegóły są czytelne, aby umożliwić szybką i dokładną weryfikację. Ze względów bezpieczeństwa prosimy o zasłonięcie ośmiu środkowych cyfr z przodu kopii karty i 3-cyfrowego kodu zabezpieczającego na tylnej częściej karty.
  • Potwierdzenie Adresu: Potwierdzenie może być w formie rachunku za media, wyciągu bankowego, wyciągu z karty kredytowej. Powinien być to dokument sporządzony niedawno (z ostatnich 3 miesięcy), zawierający Twoje imię i nazwisko oraz adres podany podczas rejestracji konta. Jeżeli dostarczasz wyciąg z karty kredytowej, upewnij się, że zasłoniłeś osiem środkowych cyfr na karcie kredytowej.
  • Dokumenty poświadczone notarialnie:Twoje dokumenty mogą wymagać potwierdzenia przez wykwalifikowanego notariusza / radcę prawnego, podpisania i opieczętowania jako dowód legalności na nasze żądanie.

UWAGA: W niektórych przypadkach, w zależności od metody płatności użytej do zasilenia konta, możesz zostać poproszony o jeden lub kombinację wyżej wymienionych dokumentów lub o dodatkowe dokumenty, których nie ma na powyższej liście.

Mamy prawo do wykonania następujących czynności po powyższych kontrolach:

Anulowanie wypłaty i zwrotu środków na konto, gdy:

  • Klient nie dostarczył jeszcze wymaganych dokumentów;
  • Dokumenty identyfikacyjne klienta wygasły;
  • Istnieją podejrzenia dotyczące oszustwa/zmowy/prania pieniędzy;
  • Klient próbuje wypłacić środki po transferze od innego klienta;
  • Metoda płatności, za pomocą której zażądano wypłaty, różni się od metody wpłaty

Zwróć uwagę na następujące ważne informacje dotyczące wypłaty (dotyczy użytkowników kart kredytowych, jak i osób, które korzystają z innych metod płatności).

W niektórych przypadkach, gdy do realizacji wypłaty wymagana jest weryfikacja konta, weryfikacja ta musi zostać zakończona w ciągu 7 dni. W przeciwnym razie wypłata zostanie cofnięta, a środki zostaną zwrócone na konto gracza.

Prosimy o niezwłoczne powiadomienie nas w przypadku zgubienia lub zastrzeżenia karty kredytowej / debetowej lub zmiany statusu portfela elektronicznego, abyśmy mogli zbadać ich status i potwierdzić, że płatności mogą być/ nie mogą być otrzymywane przy użyciu tego środka płatniczego.

Wypłaty - Szczegóły

Limit Wypłaty w MiesiącuPoziom weryfikacjiSzczegóły
$0 – $2,9990 –Podstawowa weryfikacja wymaganaDokumenty weryfikacyjne mogą być wymagane
$3,000 – $9,9991 – Rozszerzona weryfikacja wymaganaKombinacja dokumentów w celu weryfikacji będzie wymagana
$10,000 – $19,9992 – Informacja na temat źródła środkówInformacja na temat źródła środków jest konieczna
$20,000 – $49,9993 – Notarialne potwierdzenie dokumentówŻródło Środków oraz notarialnie potwierdzone dokumenty tożsamości będą wymagane
$50,000 Limit wypłat na miesiącJeżeli suma wypłat klienta przekroczy $50000 w miesiącu, to kolejne wypłaty będą przeniesione na kolejny miesiąc. Pozostałe przypadki będą rozpatrywane indywidualnie przez Zarząd

Transfery Gracza

Funkcja transferu gracza w GGPoker ma na celu pomóc graczom w zasileniu ich kont, aby mogli grać przy naszych stołach. Środki transferowe powinny pochodzić z wygranych, a ze względów bezpieczeństwa gracze nie mogą wypłacać przetransferowanych środków pochodzących bezpośrednio z depozytów lub z innych transferów.

Funkcja transferu gracza została zaprojektowana, aby umożliwić graczom zasilenie swoich kont, aby możliwa była gra przy stołach GGPoker; ze względu na środki zapobiegające oszustwom i praniu pieniędzy, GGPoker musi być szczególnie ostrożne podczas monitorowania transferów graczy, co powinni docenić wszyscy gracze.

Bonusy mogą zostać wypłacone dopiero po spełnieniu wszystkich wymagań dotyczących Polityki Bonusów.

Twój bank lub podmiot przetwarzający wypłaty, może pobierać opłatę za przetworzenie Twojej wypłaty. W przypadku, gdy zakończymy oferowanie naszej działalności w jakimkolwiek kraju, wypłaty będa podlegały uzasadnionym opłatom manipulacyjnym.

GGPoker nie będzie ponosić odpowiedzialności i nie będzie kompensować jakichkolwiek wahań wartości walut od momentu złożenia wniosku do momentu zakończenia transakcji.

Nie przyjmujemy wpłat gotówkowych, ani nie zezwalamy na formy płatności wydane osobom trzecim lub w imieniu firmy.

Prowadzimy politykę zamkniętej pętli wpłat i wypłat. Jeżeli tylko to możliwe, wszyscy klienci muszą wypłacić środki na pierwotną metodę za pomocą której dokonali depozytu. Żądania wypłaty klienta są automatycznie wypłacane bezpośrednio na metodę(y) płatności, za pomocą których ten klient przesłał pierwotną wpłatę (y) na swoje konto GGPoker, do kwoty, którą klient zdeponował na GGPoker przy użyciu tej samej metody płatności. Wypłata powyżej kwoty depozytu zostanie przetworzona po dokładnym sprawdzeniu.

W przypadku anulowania polecenia wypłaty, będziesz ponosić pełną odpowiedzialność za późniejsze wykorzystanie swoich środków. Firma nie jest zobowiązana do zwrotu kwot, które zostały przez Ciebie anulowane, a które następnie zostały wykorzystane, utracone lub przekazane.