Umowa Bezpieczeństwa i Ekologii

Umowa Bezpieczeństwa i Ekologii ("SEA") GGPoker

 1. WSTĘP
 2. EKOLOGIA
 3. ZACHOWANIE DRAPIEŻNE
 4. ZMOWA
 5. BUM HUNTING
 6. CHIP DUMPING
 7. WYKORZYSTYWANIE SZTUCZNEJ INTELIGENCJI
 8. NARZĘDZIA STRON TRZECICH (PROGRAMY POMOCY ZEWNĘTRZNEJ)
 9. MULTIKONTA
 10. KORZYSTANIE Z PROXY, VPN, ZDALNEGO PULPITU, MASZYNY WIRTUALNEJ
 11. RATHOLING
 12. CIRCUMVENTION
 13. WULGARNY JĘZYK NA CZACIE
 14. OBRAŹLIWE PROFILE UŻYTKOWNIKÓW
 15. KRAJ ZAMIESZKANIA
 16. POLITYKA PRYWATNOŚCI
 17. POSTANOWIENIA RÓŻNE
 18. DZIAŁANIA W SPRAWIE NARUSZEŃ SEA
 19. UDOSTĘPNIANIE KONTA
 20. GHOSTING

0. WSTĘP

Umowa bezpieczeństwa i ekologii („SEA”) zgodnie z wymogami zespołu ds. Bezpieczeństwa GGPoker („Zespół ds.Bezpieczeństwa”) powinna zostać przeczytana przez użytkownika końcowego („Użytkownik”) przed rozpoczęciem gry w GGPoker i sieci GGPoker Network („Sieć”). Twoja decyzja i zgoda na grę w GGPoker jest potwierdzeniem akceptacji warunków SEA.

 1. EKOLOGIA

1.1 Etos GGPoker głosi, że zdrowa i bezpieczna ekologia gier jest najważniejsza dla zapewnienia atrakcyjnych gier pokerowych. W tym celu wdrożyliśmy kilka środków bezpieczeństwa, aby wspierać i utrzymać zdrową ekologię oraz zapewnić graczom GGPoker bezpieczne środowisko. Elementy opisane poniżej określają, co jest monitorowane, w jaki sposób jest to monitorowane oraz wszelkie potencjalne działania, które GGPoker może podjąć w celu ochrony pokerowej ekologii.

1.2 SEA może podlegać przeglądom i zmianom bez wcześniejszego powiadomienia użytkownika, w dowolnym momencie. Wszyscy użytkownicy powinni przeczytać SEA przed rozpoczęciem gry na GGPoker.

 1. Zachowanie Drapieżne

2.1 Zachowanie agresywne definiuje się jako działania Użytkownika, które koncentrują się przede wszystkim na wykorzystywaniu nieetycznych metod w celu zdobycia przewagi, aby wykorzystać graczy i tym samym w celu uzyskania nieuczciwego zysku. Należą do nich między innymi; bum hunting, zmowa,wykorzystywanie sztucznej inteligencji, ratholing, grimming, hit and running, buttoning i inne nieetyczne działania (w większości uznawane za nieetyczne przez ogólny konsensus społeczności pokerowej). GGPoker obiecuje swoim Użytkownikom zapewnić bezpieczne i atrakcyjne środowisko do gry. Zachowania drapieżne stoją w bezpośredniej sprzeczności z naszą obietnicą, dlatego zespół ds. Bezpieczeństwa przyjmuje wobec nich ścisłą politykę zerowej tolerancji.

2.2. Ponieważ Zespół ds. Bezpieczeństwa rozpatruje każdą sprawę indywidualnie w oparciu o wagę rzekomego wykroczenia, Zespół ds. Bezpieczeństwa zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zawieszenia Użytkowników za Zachowanie Drapieżne z Sieci na okres nie dłuższy niż 60 (sześćdziesiąt) dni, do czasu zakończenia dochodzenia w sprawie działań Użytkownika.

2.3. Jeżeli Użytkownik naruszy punkt mówiący o Zachowaniach Drapieżnych, GGPoker ma prawo zastosować działania określone w Punkcie 17.

 1. ZMOWA
 1. Zmowa to zachowanie, w którym dwóch lub więcej Użytkowników nawiązuje współpracę w celu uzyskania nieuczciwej przewagi nad innymi Użytkownikami przy tym samym stole cash lub w tym samym turnieju. Ogólne zasady Zespołu ds.Bezpieczeństwa dotyczące zmowy to (między innymi):
 1. Ręce Użytkownika muszą być rozgrywane niezależnie, w ich własnym interesie;
 2. Użytkownik nie może nawiązywać współpracy w celu uzyskania przewagi nad innymi użytkownikami;
 3. Użytkownik musi powstrzymać się od tzw. „Soft Play” tj. czynności celowego rozgrywania rąk w sposób nieagresywny przeciwko innemu użytkownikowi, który jest przyjacielem, sponsorem lub inną osobą zainteresowaną. Jedynym wyjątkiem od Punktu 3 jest faza bubble „In The Money (ITM)” kiedy jeden z Użytkowników zagrał all-in;
 4. Użytkownik nie może uciekać się do „Chip Dump” tj. czynności celowego przekazywania środków (lub żetonów turniejowych) poprzez manipulowanie rozgrywką.
 5. W żadnych okolicznościach Użytkownik nie może udostępniać informacji o kartach własnych innemu Użytkownikowi.

3.2. Zespół ds. Bezpieczeństwa wykorzystuje zaawansowane, wiodące w branży narzędzia do wykrywania podejrzanych działań uważanych za zmowę. Nasze narzędzia monitorują szereg danych, takich jak historia rozdań, wzorce zakładów i styl gry Użytkownika. W ramach naszych dochodzeń korzystamy również z wielu innych źródeł informacji.

3.3 W przypadku, gdy Zespół ds. Bezpieczeństwa stwierdzi, że Użytkownik lub inni Użytkownicy usiłowali/dopuścili się zmowy, Zespół ds. Bezpieczeństwa rezerwuje sobie prawo do podjęcia działań określonych w Punkcie 17.

3.4 W przypadku znalezienia rozstrzygającego dowodu zmowy, wszelkie powiązane skonfiskowane fundusze zostaną przekazane (na podstawie oceny Zespołu ds. Bezpieczeństwa) do poszkodowanych użytkowników możliwie równomiernie.

 1. BUM HUNTING

4.1  Bum Hunting definiuje się jako czynność celowego namierzania jednej podgrupy (zwykle słabszych) graczy przy jednoczesnym unikaniu dawania akcji drugiej podgrupie (zwykle silniejszych) graczy.

4.2 W przypadku podejrzenia Użytkownika o bum hunting, GGPoker zastrzega sobie prawo, według własnego uznania do zawieszenia Użytkownika w sieci na okres do 60 (sześćdziesięciu) dni, do czasu zakończenia dochodzenia dotyczącego działań Użytkownika.

4.3. Po zakończeniu śledztwa, Zespół ds. Bezpieczeństwa GGPoker zastrzega sobie prawo do wykonania działań opisanych w Punkcie 17. 

4.4. Jeżeli znajdziemy ewidentne dowody na bum hunting, wszystkie powiązane skonfiskowane środki (na podstawie oceny Zespołu ds. Bezpieczeństwa) zostaną przekazane do poszkodowanych Użytkowników możliwie równomiernie.

 1. CHIP DUMPING

5.1 CHIP Dumping definiuje się jako czynność, w której Użytkownik celowo traci swoje żetony na rzecz innego Użytkownika.

5.2 Jeżeli Użytkownik będzie podejrzany o udział w chip-dumpingu, Zespół ds. Bezpieczeństwa zastrzega sobie prawo, według własnego uznania i bez powiadomienia, do zawieszenia Użytkownika w Sieci na okres do 60 dni do czasu zakończenia dochodzenia.

5.3 Po zakończeniu śledztwa, Zespół ds. Bezpieczeństwa GGPoker zastrzega sobie prawo do wykonania działań opisanych w punkcie 17.

 1. WYKORZYSTYWANIE SZTUCZNEJ INTELIGENCJI

6.1 Oprogramowanie GGPoker zawiera określone funkcje zaprojektowane do wykrywania użycia zautomatyzowanych programów, które umożliwiają rozgrywkę opartą na sztucznej inteligencji. Używanie takich programów jak „bot” jest surowo zabronione.

6.2 Oprogramowanie GGPoker może wykonać dowolne lub wszystkie z poniższych skanów w celu wykrycia nielegalnych zautomatyzowanych programów i zapewnienia, że utrzymywane jest środowisko „wolne od oszustw”.

6.2.1 Skanowanie wszystkich aktywnych aplikacji podczas korzystania z naszego oprogramowania.

6.2.2 Skanowanie wszystkich aktywnych procesów podczas korzystania z naszego oprogramowania.

6.2.3 Skanowanie wszystkich działań pod kątem potencjalnego wykorzystywania sztucznej inteligencji.

6.3. Jeżeli którykolwiek z wyżej wymienionych procesów ujawni podejrzaną aplikację lub proces, nasze oprogramowanie może przeskanować pliki związane z podejrzaną aplikacją lub procesem i skompilować siatkę złożoną (profil charakteryzujący pliki powiązane z aplikacją lub procesem) w celu dopasowania do profili znanych nielegalnych programów automatyzujących grę.

6.4 W przypadku stwierdzenia przez Zespół ds. Bezpieczeństwa, że Użytkownik zastosował sztuczną inteligencję, Zespół ds. Bezpieczeństwa zastrzega sobie prawo do wykonania działań określonych w punkcie 17.

7.NARZĘDZIA STRON TRZECICH (PROGRAMY POMOCY ZEWNĘTRZNEJ)

7.1 GGPoker nie zezwala na używanie niektórych narzędzi stron trzecich (Programy Pomocy Zewnętrznej).

7.1.1 Narzędzia stron trzecich są zakazane, jeżeli:

 1. a) gra bez interwencji człowieka lub ogranicza potrzebę podejmowania decyzji przez człowieka. Człowiek musi zdecydować jakie działania podjąć i jaka będzie dokładna wysokość każdego zakładu lub podbicia. Każde narzędzie lub usługa, która przechwytuje informacje o aktualnym stanie gry, będzie postrzegane jako bot;
 1. b) data mining (i) rozdania lub prywatne wyniki (obserwowanie gier bez udziału w nich, w celu stworzenia bazy danych historii rozdań do wykorzystania w przyszłości) oraz (ii) masowe udostępnianie rozdań, wyników prywatnych lub statystyk gry w celu analizy przeciwników;
 1. c) HUD, tj. program, który wyświetla wcześniejsze tendencje i wzorce zakładów;
 1. d) zostanie uznany przez Zespół ds. Bezpieczeństwa za zapewniające nieuczciwą przewagę nad innymi Użytkownikami;
 1. e) pomaga w automatycznej selekcji miejsc lub w wyborze odpowiednich gier.
 1. f) analizuje konkretne historię rozdań lub sytuacje zdefiniowane przez użytkownika za pomocą symulacji, np. obliczanie zakresu, Nash Chart, GTO Chart lub podobne narzędzia).

7.1.2 Narzędzie strony trzeciej jest dozwolone, jeżeli:

 1. i) pomaga tylko w układaniu/wyrównywaniu stołów;
 1. ii) pomaga w tworzeniu makr i skrótów klawiszowych zwiększających wydajność rozgrywki, które nie umniejszają roli Użytkownika w konieczności podejmowania decyzji. Użytkownik musi sam decydować o tym, jakie działania ma podjąć i jaka powinna być dokładna kwota zakładu lub podbicia, przy czym makro lub skrót klawiszowy jedynie wykonuje tę decyzję. Na przykład klawisz skrótu, który stawia zakład za połowę puli jest dozwolony. Skrót klawiaturowy, który stawia losową kwotę od połowy do 3/4 puli, jest zabroniony;

iii) został oceniony przez Zespół ds. Bezpieczeństwa jako mający cechy zabronionych narzędzi stron trzecich, ale został uznany za niedziałający w połączeniu z klientem pokerowym GGPoker;

7.2 W przypadku stwierdzenia przez Zespół ds. Bezpieczeństwa, że Użytkownik korzystał z narzędzi stron trzecich, Zespół ds. Bezpieczeństwa zastrzega sobie prawo do wykonania działań opisanych w punkcie 17.

 1. Multikonta

8.1 GGPoker zabrania Użytkownikom otwierania wielu kont na GGPoker.

8.2. GGPoker surowo zabrania Użytkownikom rejestrowania się lub uczestniczenia w jakimkolwiek pojedynczym turnieju z wielu kont. Ponadto Użytkownikom zabrania się jednoczesnej gry na dwóch lub większej ilość kont przy jakichkolwiek stołach pokerowych, w tym między innymi w grach gotówkowych, Spin & Gold oraz innych grach oferowanych przez GGPoker.

8.3. Jeżeli GGPoker stwierdzi, że Użytkownik naruszył punkt 8.2, zostaną podjęte następujące działania: Wspomniany Użytkownik zostanie zdyskwalifikowany z trwającego turnieju jeżeli naruszenie zostanie wykryte w czasie rzeczywistym, wszystkie środki zgromadzone na koncie tego Użytkownika zostaną skonfiskowane, a wspomniani Użytkownicy zostaną na stałe zablokowani w Sieci.

8.4 Jeżeli GGPoker stwierdzi, że Użytkownik utworzył nowe konto w dowolnym poker roomie z Sieci, w celu obejścia wszelkich poprzednich ostrzeżeń ze strony Działu ds. Bezpieczeństwa, wszystkie środki przechowywane na kontach tego Użytkownika zostaną skonfiskowane, a wspomniany Użytkownik zostanie trwale zablokowany w Sieci.

 1. KORZYSTANIE Z PROXY, VPN, ZDALNEGO PULPITU, MASZYNY WIRTUALNEJ

9.1 GGPoker surowo zabrania korzystania z serwerów proxy, VPN i zdalnych komputerów z krajów objętych zakazem/ograniczeniami, podczas gdy używane jest nasze oprogramowanie.

9.2. Jeżeli GGPoker ustali, że naruszono punkt 9.1, możemy ograniczyć graczom korzystanie z serwerów proxy, VPN i zdalnych komputerów do czasu zakończenia naszego dochodzenia. Jeżeli gracze nie będą współpracować przy naszych dochodzeniach, ich konta mogą zostać zablokowane.

9.3. Jeżeli GGPoker ustali, że gracze dopuścili się oszustwa, zmowy lub jakiegokolwiek innego naruszenia naszej Umowy dotyczącej Bezpieczeństwa i Ekologii, podczas korzystania z serwera proxy, VPN lub zdalnego komputera, ich konta mogą zostać zablokowane, a środki mogą zostać skonfiskowane bez wcześniejszego ostrzeżenia.

 1. RATHOLING

10.1. Ratholing obejmuje, bez ograniczeń, incydenty, w których Użytkownik gra na shorcie i po osiągnięciu określonego progu żetonów, Użytkownik ten celowo opuszcza stół i natychmiast siada z mniejszym stackiem przy stole o tym samym limicie. 

10.2. W przypadku podejrzenia Użytkownika o ratholing, zostanie wydane ostrzeżenie.

10.3. W przypadku powtarzających się naruszeń określonych w punkcie 10.1, Zespół ds. Bezpieczeństwa zastrzega sobie prawo do podjęcia działań opisanych w punkcie 17.

 1. CIRCUMVENTION

11.1. GGPoker zabrania graczom oszukańczego lub niezgodnego z prawem korzystania z oprogramowania.

11.2. GGPoker zabrania graczom włamań, uzyskiwania dostępu lub prób włamań do oprogramowania i/lub sieci w złym zamiarze.

11.3. GGPoker zabrania graczom wykorzystywania lub prób wykorzystywania błędów oprogramowania dla osobistych / wspólnych korzyści.

11.4. GGPoker opracował i stosuje zaawansowaną, zastrzeżoną technologię, której celem jest wyszukiwanie i identyfikacja Użytkowników łamiących te zasady.

11.5. W przypadku stwierdzenia przez Zespół ds. Bezpieczeństwa, że Użytkownik naruszył niniejsze warunki,, Zespół ds. Bezpieczeństwa zastrzega sobie prawo do podjęcia działań określonych w punkcie 17.

 1. WULGARNY JĘZYK NA CZACIE

12.1. GGPoker oczekuje, że Użytkownicy będą przestrzegać ogólnych zasad przyzwoitości w odniesieniu do czatu przy stole.

12.2. Wulgarny/ obraźliwy język: Użytkownicy, którzy używają wulgarnego i/lub obraźliwego języka, otrzymają ostrzeżenie, a możliwość korzystania z czatu zostanie wyłączona na siedem (7) dni. Powtarzające się wykroczenia tego samego Użytkownika mogą skutkować przedłużonym zawieszeniem lub dożywotnim zakazem dostępu do sieci.

12.3. Język rasistowski: Użytkownicy, którzy posługują się językiem rasistowskim, otrzymają ostrzeżenie, a ich czat zostanie usunięty na miesiąc. Drugie wykroczenie spowoduje trwałe usunięcie funkcji czatu dla tego Użytkownika.

12.4.. Spamowanie: Dla Użytkowników, którzy będą spamować innych Użytkowników na temat zewnętrznych witryn internetowych, promocji lub produktów, funkcja czatu zostanie trwale usunięta.

12.5. Żebranie: Użytkownicy żebrzący przy stołach otrzymają ostrzeżenie, a ich czat zostanie usunięty na miesiąc. W przypadku gdy sytuacja się powtórzy, może to spowodować usunięcie funkcji czatu dla tego Użytkownika.

12.6. Omawianie rozdań: W przypadku Użytkowników, którzy dyskutują na temat rozdań w grze, funkcja czatu zostanie zablokowana na miesiąc. Powtarzające się wykroczenia mogą spowodować trwałe usunięcie funkcji czatu dla tego Użytkownika.

12.7. Jeżeli GGPoker usunie funkcję czatu z konta Użytkownika, dany Użytkownik otrzyma wiadomość z wyszczególnieniem powodu usunięcia.

12.8. Oprócz ogólnych zasad przedstawionych powyżej, należy stosować rozsądną politykę dotyczącą tego, co jest, a co nie jest uważane za odpowiednie zachowanie na czacie czat. Każdy przypadek niewłaściwego zachowania na czacie będzie rozpatrywany indywidualnie.

 1. OBRAŹLIWE PROFILE UŻYTKOWNIKÓW

13.1. Użytkownicy nie powinni tworzyć profili graczy, tj. pseudonimów i avatarów, które są obraźliwe dla innych użytkowników. Aby określić, co jest uważane za obraźliwe, należy stosować zasady zdrowego rozsądku. Przykładami są profile graczy mające implikacje polityczne, rasowe lub seksualne, zawierające obelgi lub przekleństwa oraz podszywanie się pod celebrytów.

13.2. GGPoker zastrzega sobie prawo do zmiany wszelkich avatarów, które uzna za obraźliwe, bez wcześniejszego powiadomienia.

13.3. GGPoker zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta na okres do trzydziestu (30) dni bez wcześniejszego powiadomienia lub zablokowania kont z obraźliwymi nickami.

 1. KRAJ ZAMIESZKANIA

GGPoker, według własnego uznania, zastrzega sobie prawo do zmiany kraju zamieszkania (flagi) użytkownika w celu dopasowania jego danych logowaniach. W takich przypadkach GGPoker wyśle wspomnianym Użytkownikami wiadomość opisująca zmianę.

 1. POLITYKA PRYWATNOŚCI

15.1. GGPoker zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Użytkowników. Polityka prywatności opisuje, jakie informacje zbieramy, dlaczego je zbieramy i jak wykorzystujemy zebrane informacje.

15.2. Możemy automatycznie zbierać określone dane i otrzymywać dane osobowe, które podaje nam Użytkownik. Możemy również otrzymać dane osobowe od operatorów i usługodawców. Będziemy mieć dostęp do wszelkich informacji, które Użytkownik przekazuje takim dostawcom, usługodawcom i zewnętrznym dostawcom  e-commerce, a także będziemy wykorzystywać Dane Osobowe zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Podejmujemy krok, aby zapewnić, że nasze ustalenia z zewnętrznymi dostawcami usługi sprzedawcami internetowymi chronią prywatność naszych Użytkowników.

15.3. Możemy ujawnić Twoje Dane Osobowe, jeżeli jest to wymagane przez prawo lub z powodów przedstawionych poniżej;

15.3.1. Aby zachować zgodność z jakimkolwiek procesem prawnym, który zostanie nam przekazany, na którejkolwiek z naszych witryn lub usług lub w okolicznościach, w których ciąży na nas zasadniczo podobny obowiązek prawny.

15.3.2. Aby chronić i bronić naszych praw lub własności.

15.3.3. Jeżeli w naszych rozsądnym osądzie koniecznie jest wyegzekwowanie zgodności z naszymi wewnętrznymi zasadami w celu ochrony naszej firmy, klientów lub innych osób.

15.3.4. Gdy udostępnianie lub ujawnienie informacji jest wymagane w celu zaoferowania Ci produktów lub usług, których pragniesz, pod warunkiem, że Użytkownik wyraził na to zgodę.

15.4 Możemy ujawnić Twoje dane następującym osobom:

15.4.1. Osobom trzecim lub stronom trzecim, jeżeli ujawnienie jest wymagane lub dozwolone przez prawo.

15.4.2. Jakiemukolwiek innemu podmiotowi , który nabywa całość lub część naszej organizacji w wyniku fuzji, reorganizacji, działania zgodnego z prawem, lub sprzedaży części lub całości naszych aktywów.

15.5. GGPoker traktuje wszelkie próby uzyskania Danych Osobowych jako zagrożenie dla naszych Użytkowników i surowo zabrania takiego zachowania. Jeżeli GGPoker stwierdzi, że doszło do pozyskania danych osobowych, zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego zawieszenia kont naruszających zasady w celu przeprowadzenia śledztwa, stałego zablokowania kont naruszających zasady, a w poważnych przypadkach podjęcia działań prawnych przeciwko właścicielom tych kont.

 1. Postanowienia Różne

16.1. Użytkownicy co do których stwierdzono, że naruszyli wiele reguł SEA, mogą spotkać się z dodatkowymi działaniami oprócz tych, którzy odpowiadają każdemu indywidualnemu naruszeniu.

16.2. Ostrzeżenia i kary wydane Użytkownikowi będą miały zastosowanie do wszystkich kont, niezależnie od operatora, które można przypisać temu Użytkownikowi.

16.3. W przypadku, gdy Użytkownik unika lub nie współpracuje z osobami prowadzącymi dochodzenie, GGPoker nie będzie miał innego wyjścia, jak tylko polegać na wynikach swojego dochodzenia w celu wyciągnięcia wniosków i nałożenia kar (zgodnie z punktem 17).

16.4. GGPoker zastrzega sobie prawo do powstrzymania się od ujawnienia szczegółów dotyczących sposobu prowadzenia dochodzeń w sprawie bezpieczeństwa, aby nie stać się podatnym na przyszłe nadużycia i obchodzenie naszych metod wykrywania. 

16.5. GGPoker zapewni wysoki standard zgodności z przepisami w zakresie zapobiegania kojarzeniu jego usług z przestępczością i zakłóceniami porządku. GGPoker wdroży odpowiednie zabezpieczenia, aby zminimalizować ryzyko wykorzystania platformy gier do prania pieniędzy, pomocy w finansowaniu terroryzmu, bycia ofiarą przestępstwa. GGPoker zapewnia, że kierownictwo i pracownicy są świadomi swoich obowiązków wynikających przepisów prawa i procedur, których należy przestrzegać.

 1. DZIAŁANIA W SPRAWIE NARUSZEŃ SEA

17.1. Nadrzędnym celem Zespołu ds. Bezpieczeństwa jest zapewnienie bezpiecznego i zdrowego środowiska gry w pokera i zawsze będzie on miał na celu edukację Użytkowników od samego początku. W przypadku poważnego naruszenia (i ciągłych naruszeń) konto gracza może zostać zablokowane, aby umożliwić dochodzenie w sprawie domniemanego naruszenia. Na czas blokady, konto Użytkownika, logowanie, gra, wypłaty, wpłaty lub transfery środków mogą być niedostępne.

17.2. Środki, które można podjąć wobec Użytkowników w przypadku potwierdzonych naruszeń, na podstawie zgromadzonych dostępnych informacji, mogą obejmować jedno z poniższych lub ich kombinację:

 1. a) pisemne ostrzeżenie;
 2. b) czasowe zawieszenie konta Użytkownika;
 3. c) Trwałe zablokowanie konta Użytkownika;
 4. d) Blokada wpłat/wypłat/transferów między saldami;
 5. e) Zajęcie środków w celu zrekompensowania ofiarom naruszenia (utrata środków w wyniku wykorzystywania botów lub innych programów stron trzecich, utrata środków w wyniku zmowy, utrata środków w wyniku bum huntingu).Zajęcie środków może obejmować nie tylko środki z portfela pokerowego Użytkownika, ale także z wszystkich sald i oczekujących wypłat w GGPoker.
 6. f) Usunięcie całości lub części nagród gracza z promocji;

17.3. Decyzja Zespołu ds. Bezpieczeństwa jest ostateczna, a Zespół ds. Bezpieczeństwa zastrzega sobie prawo do ustalenia, czy doszło do naruszenia SEA. Użytkownik akceptuje wymienione prawo do decyzji i ustaleń przez Zespół ds. Bezpieczeństwa.

 1. UDOSTĘPNIANIE KONTA

18.1 GGPOKER zabrania współdzielenia konta. Dostęp do każdego konta powinien mieć wyłącznie użytkownik, który je zarejestrował.

18.2. GGPoker zabrania udostępniania komukolwiek wystarczającej ilości rozdań / wyników w celu analizy lub polowania na innych użytkowników.

18.3. W przypadku stwierdzenia przez Zespół ds. Bezpieczeństwa, że Użytkownik był / jest zaangażowany w proceder współdzielenia konta, Zespół ds.Bezpieczeństwa zastrzega sobie prawo do podjęcia działań określonych w punkcie 17.

 1. GHOSTING

19.1 Użytkownikom surowo zabrania się gry w imieniu innej osoby lub udzielaniu zezwolenia na grę w imieniu własnym.

19.2. W przypadku stwierdzenia przez Zespół ds.Bezpieczeństwa, że Użytkownik naruszył niniejsze warunki, Zespół ds. Bezpieczeństwa zastrzega sobie prawo do podjęcia działań określonych w Punkcie 17.

19.3. W odniesieniu do ghostingu, działania określone w Punkcie 17, w tym konfiskata funduszy i stały zakaz gry w Sieci GGPoker, mogą być zastosowane bez wcześniejszego ostrzeżenia.